ยินดีต้อนรับเข้าสู่...โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง WELCOME TO PHRAMAEMAREEPHRAKANONG SCHOOL.

เชิญนักเรียนทุกระดับชั้นดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะเพื่อการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ได้ตาม QR code ด้านล่างนี้