บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก


                               บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก พมข.