แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง

ที่อยู่ เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 67 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-3929572 , 02-7140719
โทรสาร 02-7140720