ยินดีต้อนรับเข้าสู่...โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง WELCOME TO PHRAMAEMAREEPHRAKANONG SCHOOL.

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู
ประนมกรก้มกราบพระคุณครู กตัญญูด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่
โรงเรียนพระแม่มารี พระโขนง
วันที่ 15 มิถุนายน 2566