ยินดีต้อนรับเข้าสู่...โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง WELCOME TO PHRAMAEMAREEPHRAKANONG SCHOOL.

๑๒๓ ปีชาตกาล คุณพ่อการ์โลเดลลาโตร์เร

๑๒๓ ปีชาตกาล คุณพ่อการ์โลเดลลาโตร์เร
ชีวิตเพื่อปวงชน
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โรงเรียนพระแม่มารี พระโขนง