ผลงานและกิจกรรมนักเรียน


เต้นประกวด เด็กหัวดี โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง

😀😀😀😀👩👨👩

ผลงานนักเรียนส่งงานชิ้นสุดท้าย จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
( ในรูปแบบการสร้างรายการ กรีน สกีน )ผลงานนักเรียนส่งงานชิ้นสุดท้าย จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
( ในรูปแบบการสร้างรายการ กรีน สกีน )
😉😉😉😊😜😛😛


ผลงานนักเรียนส่งงานชิ้นสุดท้ายวิชา คอมพิวเตอร์
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ( ในรูปแบบการสร้างหนังสั้น )
😀😀😀😀😀👇👇👇😊😊😊😊😊😊
ผลงานนักเรียนส่งงานชิ้นสุดท้าย จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 กลุ่ม 1
😃😃😃😃( ในรูปแบบหนังสั้น )😀😀😀😀