พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562